Paste your Bing Webmaster Tools verification code here

Svatá Agáta je jedna z nejvýznamnějších svatých, citována i v římské liturgii a zobrazována po boku jiných pannen v přeslavných mozaikách v Raveně.

Žila v Katánii za vlády Decia za úpadku Římské říše a ačkoli neznáme datum jejího narození, troufneme si předpokládat, že jí bylo mezi 15 a 20 lety, když byla umučena. Předpokládá se také, že pocházela z významného, možná i šlechtického rodu.

Decius byl vladař Římské říše a byl jmenován v roce 250 n.l. V těch dobách říše bojovala s krizí, která zahrnovala nejrůznější aspekty veřejného života – politiku, ekonomii, náboženství a útoky barbarů.

Aby Decius zlepšil a stabilizoval situaci a udžel jednotné království, vydal edikt, který nutil každého obyvatele říše přinášet oběti římským bohům. Zavedl také potup, při kterém všichni obyvatelé, kteří přinesli svou oběť, obdrželi potvrzující certifikát.

Decius je často popisován jako perzekutor křesťanů, ačkoli jedna zevrubnější studie ukazuje, že perzekuce byly spíše důsledkem výše zmíněného ediktu, než jeho záměrem. Říše byla vůči jiným náboženstvím docela tolerantní, pokud negativně neovlivňvaly vnitřní politiku a ekonomiku.

Víme jistě, že na Sicílie v dobách Decia bylo mnoho křesťanů (možná tisíce), ale pouze málo z nich bylo umučeno. Jak je to možné? Jedno z možných vysvětlení nalézáme ve faktu, že stejně jako dnes i v dobách Decia existovala korupce, nebo že drtivá většina křesťanů si jednoduše certifikáty koupila.

V každém případě Agata odmítala koupit si certifikát a jelikož to byla velice mladá žena pocházející z významné rodiny, je zřejmé, že byla nejen mladá, ale také krásná, čímž byla příliš na očích. Místní panovník Quinziano tudíž nemohl dovolit otevřenou vzpouru. Špatné příklady příliš přitahují pozornost. Ale ona odmítala jakýkoli kompromis, který jí byl nabídnut.

Dovedeme si tedy představit, že důvodem jejího potrestání nebylo ani tak její náboženské vyznání, jako její přímý a otevřený odpor proti vladaři. Quinziano jí nechal uvěznit doufaje, že tato odstrašující zkušenost bude mít silný vliv na tuto slečinku ze zámožné rodiny. Ale jeho naděje byla marná.

 

Jelikož vězení nedokázalo přesvečit Agatu, aby přehodnotila situaci a koupila si certifikát, Quinziano přikázal její mučení. Bylo jí useknuto poprsí a byla mučena ohněm. Zatímco jí mučili, zasáhlo Katánii silné zemětřesení, které si všichni vysvětlovali jako boží hněv za to, jak bylo s Agatou zacházeno. Veřejné mínění se ubíralo stále více proti mučení Agáty, ale Quinziano byl příliš hrdý na to, aby mučení ukončil.

 

5. února 251 Agata zemřela ve vězení. Díky morální síle, kterou ukázala a zvláště krutým okolnostem její smrti se ihned stala slavnou a uctívanou.